G6PD 篩檢檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖 

G6PD 缺乏症篩檢檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program (IQC) for Neonatal G6PD Screening Test


線上回報系統 (G6PD IQC NS MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


G6PD 篩檢檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo:
檢驗單位 : NS013


 CICII
QC Control Lot No.G6NI1211AAG6NI1211AB
ReagentKit
檢驗期間Month
(2019/09)
CUM
(2013/03/01~2019/09/30)
Month
(2019/09)
CUM
(2013/03/01~2019/09/30)
累計點數 (N)0376003760
累計平均值 (Mean) U/gHb-1.9-5.4
累計標準差 (SD)-0.12-0.27
累計變異係數 (CV) %-6.3-5.0
目標值 (Target) U/gHb1.91.95.45.4
總誤差 (TE) %-12.6-10.0
可容許總誤差 (TEa) %20202020
σ-3.2-4.0
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]CICII SDI
分佈圖

Lot No.: G6NI1211AA ; 檢驗期間: 2013-03-01 至 2019-09-30 ; 目標值 (Target) : 1.9 ; 參考標準差 (SD) : 0.10      ( ●) 
Lot No.: G6NI1211AB ; 檢驗期間: 2013-03-01 至 2019-09-30 ; 目標值 (Target) : 5.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.30      ( □)
單位 : NS013
SDI Diagram of CI & CII

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]CI SDI 分佈圖

Lot No.: G6NI1211AA ; 檢驗期間: 2013-03-01 至 2019-09-30 ; 目標值 (Target) : 1.9 ; 參考標準差 (SD) : 0.10
單位 : NS013
SDI Diagram of CI

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]CII SDI 分佈圖

Lot No.: G6NI1211AB ; 檢驗期間: 2013-03-01 至 2019-09-30 ; 目標值 (Target) : 5.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.30
單位 : NS013
SDI Diagram of CII

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]請點選下列一個機構

NS001 NS002 NS003 NS004 NS005
NS006 NS007 NS008 NS009 NS010
NS011 NS012 NS013 NS014 NS015
NS016 NS017 NS018 NS019 NS020
NS021 NS022 NS025 NS027 NS031
NS033 NS034 NS999

[TOP]首頁申請方法 品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 09 Apr, 2020

回首頁